bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
e-przewodniki.pl e-przewodniki Polska Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Kielce

Okolice

Odwiedzając Kielce, warto zaplanować wycieczkę na górę Karczówkę, na której znajduje się XVII-wieczny zespół klasztorny. Można tu dotrzeć pieszo z centrum miasta; do klasztoru prowadzi trasa, której wyznacznikami są stacje drogi krzyżowej (pierwsza z nich znajduje się przy pl. Panny Marii).

 Klasztor na górze Karczówka został wybudowany w 1. poł. XVII w. z polecenia biskupa krakowskiego, Marcina Szyszkowskiego, jako podziękowanie za uchronienie miasta od szalejącej w tym czasie na ziemiach polskich zarazy. W XVIII w. do świątyni dostawiono zabudowania gospodarcze z basztami w narożach oraz reprezentacyjne schody prowadzące do przedsionka. Sam kościół jest świątynią jednonawową, warto tu zwrócić uwagę na wczesnobarokowy ołtarz główny, wykonany z marmuru kieleckiego. Zarówno ołtarze boczne, jak i zabudowę chóru wykonano z drewna. Istnieje możliwość wejścia na wieżę kościelną (informacje na ten temat można uzyskać na miejscu).

U podnóża Karczówki początek mają szlaki turystyczne: pieszy czerwony (o długości 18,5 km), który prowadzi przez pasma: Zgórskie, Bolechowickie i Zelejowskie do Chęcin, oraz czerwony szlak rowerowy (o długości 21,5 km), prowadzący do Podzamcza Piekoszowskiego.

Szlak pieszy z Karczówki prowadzi na górę Brusznia, na której szczycie znajduje się krzyż, upamiętniający powstańców styczniowych. Trasa biegnie dalej do Białogonu. Początki tej przemysłowej dzielnicy Kielc sięgają XVII w., kiedy wzniesiono tu hutę ołowiu i miedzi. Zakład - po licznych zmianach - działa do dnia dzisiejszego i specjalizuje się w produkcji pomp. Ciekawym zabytkiem Białogonu jest piękna, drewniana świątynia z dzwonnicą, wzorowana na budownictwie podhalańskim, powstała w latach 1917-18. Szlak prowadzi dalej przez Pasmo Zgórskie z jego najwyższym wzniesieniem - górą Patrol (388 m n.p.m.). Największą atrakcją tej trasy jest przepiękna krasowa

 jaskinia „Raj" (rezerwacja wejść tel.: +48 41 3465518, 3150572, e-mail: jaskiniaraj@lysogory.com.pl, http://www.jaskiniaraj.pl, czynna 15 I-15 XI wt.-nd. 10.00-17.00), powstała wskutek chemicznego i mechanicznego działania wód podziemnych na skały wapienne. W jaskini udostępniono dla zwiedzających trasę turystyczną o długości 150 m, przebiegającą przez sale o bardzo różnorodnej szacie naciekowej. Zwiedzanie jaskini jest możliwe tylko z przewodnikiem, czas zwiedzania wynosi ok. 40 minut. Ze względu na dużą liczbę turystów należy dokonywać rezerwacji biletów (szczególnie dla grup).

Dalej trasa szlaku prowadzi na grzbiet

 Góry Zelejowej (372 m n.p.m.), która od 1954 r. stanowi rezerwat przyrody nieożywionej. Szczególną ochroną objęta jest skalna grań o długości 0,5 km, zbudowana z wapieni dewońskich. Na terenie rezerwatu podziwiać możemy ciekawe przykłady współczesnego krasu powierzchniowego. Odsłonięte stoki góry porasta wiele gatunków roślin (m.in. rojnik pospolity, rozchodnik, krzewy dzikiej róży, berberysu i jałowca, irga zwyczajna, wisienka stepowa), las sosnowo-bukowy oraz liczne gatunki mchów i paproci. Z Góry Zelejowej za znakami szlaku czerwonego dochodzimy do miasteczka Chęciny. Stąd do Kielc możemy wrócić autobusem miejskim nr 31 lub jednym z prywatnych busów. Przystanek autobusowy znajduje się przy placu Partyzantów.


Po regionie oprowadza: Agnieszka Pabis

Obiekty dodane przez użytkowników:
Rezerwat przyrody "Góra Rzepka"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1981 r. na powierzchni 9,09 ha. Chroni wychodnie skał dewońskich oraz pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu. Położony jest na terenie gminy Chęciny w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Góra Żakowa"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1999 r. na powierzchni 50,48 ha. Chroni pozostałości dawnego górnictwa skalnego i kruszcowego, naturalne wapienne formy skałkowe oraz las kserotermiczny z licznymi gatunkami roślin chronionych. Położony jest na terenie gminy Sitkówka Nowiny w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Sufraganiec"
Krajobrazowy rezerwat przyrody, utworzony w 1962 r. na powierzchni 17,31 ha. Chroni malowniczy fragment lasu mieszanego z jodłą oraz z udziałem roślin charakterystycznych dla Gór Świętokrzyskich. Położony na terenie gminy Miedziana Góra (przy granicy z miastem Kielce), w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Chelosiowa Jama"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1997 r. na powierzchni 24,31 ha. Chroni unikatowy zespół form krasowych podziemnych i powierzchniowych z różnych okresów geologicznych, w tym jaskinię "Chelosiowa Jamę" - najdłuższą jaskinię w Polsce, poza jaskiniami tatrzańskimi. Położony na terenie gminy Piekoszów, w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Moczydło"
Krajobrazowy rezerwat przyrody, utworzony w 1995 r. na powierzchni 16,21 ha. Chroni wychodnie i odsłonięcia skał dewońskich, permskich i triasowych, a także pozostałości historycznego górnictwa kruszców ołowiu. Położony na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Barcza"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 984 r. na powierzchni 14,57 ha. Chroni odsłonięcia skał dolnodewońskich na terenie Gór Świętokrzyskich. Położony na terenie gminy Zagnańsk w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Barania Góra"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1994 r. na powierzchni 82,09 ha. Chroni naturalne zróżnicowane zbiorowiska leśne i występujący tu bluszcz pospolity. Położony na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Perzowa Góra"
Krajobrazowy rezerwat przyrody, utworzony w 1995 r. na powierzchni 3,08 ha. Chroni odsłonięcia piaskowca triasowego oraz wielogatunkowy drzewostan z fragmentem żyznej buczyny. Położony na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Góra Dobrzeszowska"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1982 r. na powierzchni 24,57 ha. Chroni zalesiony fragment Góry Dobrzeszowskiej z zachowanym na jej szczycie prehistorycznym obiektem archeologicznym o wyjątkowej wartości. Położony na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Góra Miedzianka"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1958 r. na powierzchni 25 ha. Chroni obszaru o wyjątkowych walorach krajobrazowych, obejmujący najwyższe wzniesienie w Górach Chęcińskich, na którym znajduje się jedyne w Polsce stanowisko rzadko spotykanych minerałów, zwierząt i roślin, oraz zachowane na tym obszarze ślady dawnych prac górniczych, mających duże znaczenie dla historii kultury materialnej. Położony jest na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Milechowy"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1978 r. na powierzchni 133,73 ha. Chroni zbiorowiska leśne o cechach zespołów naturalnych oraz kserotermiczne zespoły zaroślowe i murawowe z licznymi gatunkami roślin chronionych. Położony na terenie gminy Chęciny w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Białe Ługi"
Torfowiskowy rezerwat przyrody, utworzony w 1959 r. na powierzchni 408,44 ha. Chroni kompleks torfowisk śródleśnych różnych typów i w różnych stadiach rozwoju z ciekawymi zespołami roślinności bagiennej i bogatą awifauną. Położony na terenie gminy Daleszyce w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Słopiec"
Torfowiskowy rezerwat przyrody, utworzony w 1995 r. na powierzchni 8,18 ha. Chroni unikalne torfowisko, cenne zbiorowiska roślinne oraz wiele rzadkich roślin chronionych. Położony na terenie gminy Daleszyce w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Radomice"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1953 r. na powierzchni 27,15 ha. Chroni naturalne stanowisko cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy, oraz zespół roślinny grzebieniowca i seslerii błotnej. Położony jest na terenie gminy Morawica w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Zamczysko"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1959 r. na powierzchni 12,96 ha. Chroni fragment lasu mieszanego o charakterze pierwotnym w Paśmie Orłowińskim Gór Świętokrzyskich. Położony na terenie gminy Daleszyce w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Kręgi Kamienne"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1994 r. na powierzchni 12,75 ha. Chroni odsłonięcia piaskowców dolnotriasowych oraz cenne zabytki kultury materialnej, w tym rezerwat archeologiczny "Góra Grodowa", gdzie znajdują się prehistoryczne kręgi kamienne. Położony na terenie gminy Miedziana Góra w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Góra Jeleniowska"
Krajobrazowy rezerwat przyrody, utworzony w 1997 r. na powierzchni 15,56 ha. Ochronie poddano ostańcowe skałki, rozwaliska skalne typu gołoborzy oraz naturalne zbiorowiska leśne bukowo-jodłowe. Położony jest na terenie gminy Nowa Słupia w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Wolica"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 2000 r. na powierzchni 2,78 ha. Powstał dla ochrony profilu osadów dolnego wapienia muszlowego (środkowy trias) odsłaniających się w ścianach nieczynnego kamieniołomu. Leży na terenie gminy Chęciny w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Zabytkowa kuźnia
Kuźnica wodna, obecnie oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Pierwsze wzmianki o funkcjonującej tu kuźnicy pochodzą z XVII w. Kuźnica napędzana była kołem wodnym na rzece Młynkowskiej. W 1860 r. wzniesiono wielki piec, który pracował z przerwami do 1893 r. W skład zakładu wchodzą: ujęcie wody, grobla, wypusty oraz dwa koła nasiębierne (na potrzeby pokazów działania kuźni woda może zostać czasowo skierowana na koło wodne). W kuźnicy znajduje się też drewniany młot, typowy dla polskich zakładów z tego okresu, oraz zabytkowa dmuchawa. W latach 80. XX wieku podmokły teren, z którego woda spływała na koło wodne, został uregulowany i w jego miejscu powstał zbiornik wodny z ciekawym sześciokątnym spływem, z którego woda odpływa pod ziemią . Zbiornik jest zarybiony, a ponadto wykorzystywany w celach turystycznych.
dodał: rysio13
Zalew w Starej Kuźnicy
Przez miejscowość przepływa rzeczka Młynkowska, prawobrzeżny dopływ Czystej. W latach 80. XX wieku podmokły teren, z którego woda spływała na koło wodne, został uregulowany i w jego miejscu powstał zbiornik wodny z ciekawym sześciokątnym spływem, z którego woda odpływa pod ziemią . Zbiornik jest zarybiony, a ponadto wykorzystywany w celach turystycznych.
dodał: rysio13
Rezerwat przyrody "Ewelinów"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 2006 r. na powierzchni 14,898 ha. Chroni rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych. Położony jest na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Wisła pod Zawichostem"
Faunistyczny rezerwat przyrody, tworzony przez cały niemal 2008 r., powstał dla ochrony ostoi lęgowych, miejsc żerowania i odpoczynku podczas wędrówek rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych Charadriiformes. Powierzchni rezerwatu to ok. 1100 ha. Leży na terenie województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
dodał: endrju_74
poprzedni rozdział
Informacje praktyczne
następny rozdział
Bodzentyn
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group