bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
e-przewodniki.pl e-przewodniki Polska Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Kielce

Warto zobaczyć

Jednym z najważniejszych zabytków miasta jest barokowy

 Pałac Biskupów Krakowskich, wybudowany w latach 1638-41 za sprawą biskupa Jakuba Zadzika. Budowla powstała według projektu włoskiego architekta, Jana Trevano, sprowadzonego do Polski przez króla Zygmunta III Wazę; jej głównym budowniczym był również Włoch, Tomasz Poncino. Pałac zbudowany został na planie prostokąta, łączącego się w narożach z 8-bocznymi wieżami. Patrząc na fasadę główną, warto zwrócić uwagę na trzy arkady, nad którymi znajdują się trzy duże weneckie okna, a w dachu - trzy lukarny. Przypuszcza się, że zastosowana w układzie architektonicznym zasada trójdzielności została zlecona przez fundatora, aby podkreślić jego niechęć do arian, nieuznających Trójcy Świętej. Nad wejściem widnieją trzy herby: na środku „Orzeł" z epoki Wazów, z lewej „Korab" - herb biskupa Zadzika, a z prawej „Trzy Korony" - herb Kapituły Krakowskiej. Od 1816 r. w północnym skrzydle pałacu mieściła się Szkoła Akademiczno-Górnicza - pierwsza w kraju wyższa uczelnia techniczna. Obecnie w budynku swoją siedzibę ma Muzeum Narodowe (Pałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1. Kasa biletowa tel.: +48 41 3442318, 3444014, http://www.muzeumkielce.net; czynne śr.-nd. 9.00-16.00, wt. 10.00-18.00; bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł) - można w nim oglądać m.in. zabytkowe wnętrza z XVII i XVIII w. oraz zbiory dawnego oręża. Znajduje się tu także galeria malarstwa polskiego z okresu XVIII-XX w. Wśród zgromadzonych dzieł znajdują się obrazy m.in. Piotra Michałowskiego, Juliusza Kossaka, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Od strony zachodniej pałacu znajduje się ogród w stylu włoskim, od niedawna udostępniony dla zwiedzających.

Na wprost Pałacu Biskupów Krakowskich znajduje się 

 Bazylika Katedralna. Z miejscem jej lokalizacji związane są najstarsze dzieje miasta. Tutaj w 1171 r. powstał romański kościół kolegiacki, ufundowany przez biskupa krakowskiego Gedeona. Świątynia została zniszczona przez Tatarów i odbudowana w stylu gotyckim. W efekcie zmian dokonanych na przestrzeni wieków zyskała kształt wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki. Jeśli przyjrzymy się świątyni z zewnątrz, zauważymy jej wyraźny podział na część starszą - obłożoną romańskimi blokami piaskowca, oraz nowszą, która została pokryta z zewnątrz tynkiem. Na północnej ścianie kościoła wmurowano w 1782 r. tablicę, przedstawiającą podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej, wzorce miar, duże i małe litery alfabetu oraz liczby. Do wnętrza świątyni wchodzi się przez portal w nawie północnej. W nawie głównej znajduje się zespół barokowych i rokokowych ołtarzy; na jej ścianach podziwiać można sceny ze Starego Testamentu, a na sklepieniu - malowidła, przedstawiające sceny z życia Matki Boskiej. W nawie południowej znajduje się renesansowy nagrobek Elżbiety z Krzyckich Zebrzydowskiej, uznany za jedno z największych osiągnięć sztuki renesansowej w Polsce. W jego pobliżu wisi otoczony kultem wizerunek Matki Boskiej Łaskawej Kieleckiej, namalowany w 1600 r. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz, w którym umieszczono obraz Wniebowzięcia NMP; warto także zwrócić uwagę na piękne, zabytkowe stalle. Atrakcję dla zwiedzających stanowi skarbiec, w którym zgromadzono liczne dzieła sztuki sakralnej, m.in. gotycki kielich z 1362 r. należący do króla Kazimierza Wielkiego oraz relikwiarz herbowy z wizerunkiem św. Marii Magdaleny z ok. 1370 r. Znajdują się tam także cenne zabytki polskiego rękopiśmiennictwa: Antyfonarz Kielecki z 1372 r. oraz mszał pochodzący z przełomu XV i XVI w. Nawę północną od strony wschodniej zamyka kaplica Pana Jezusa, w której widnieje XVI-wieczny krucyfiks. Przy północnej ścianie mijamy gotycki tryptyk, przedstawiający w części środkowej koronację Matki Boskiej, a na skrzydłach bocznych - patronów Polski, św.św. Wojciecha i Stanisława. Przy placu katedralnym znajduje się kwadratowa, XVII-wieczna dzwonnica.

 

Dzwonnica katedralna

Podczas burzy w 1997 r. ze szczytu dzwonnicy został strącony wiatrem pięciometrowy krzyż, odsłaniając puszkę, na której był osadzony. W jej wnętrzu odkryto szkatułkę z XIX-wiecznymi monetami oraz z dokumentem z 1866 r., a więc z czasów gruntownego remontu dzwonnicy. Do ciekawostek można również zaliczyć fakt, iż na jej czterobocznej wieży znajdują się tylko trzy tarcze zegarowe. Stało się tak z winy biskupa Szaniawskiego, na którego zlecenie miały zostać wykonane zegary na wieżę. Biskup specjalnie w tym celu sprowadził do Kielc jednego z najlepszych zegarmistrzów w kraju, niemniej jednak profesjonalizm rzemieślnika stał się przyczyną konfliktu. Zniecierpliwiony wolnym tempem prac biskup postanowił ponaglić zegarmistrza. Ten jednak poczuł się tak głęboko urażony, że wyjechał, nie ukończywszy swego zadania. Brakującej, czwartej tarczy zegarowej postanowiono nie dorabiać, tak więc do dnia dzisiejszego na wieży zegarowej widnieją tylko trzy zegary.

 

Obok dzwonnicy stoi kaplica Ogrójca, a przy niej - figura św. Jana Nepomucena. W narożniku cmentarza katedralnego znajduje się grób Bartosza Głowackiego, chłopskiego bohatera bitwy pod Racławicami w czasie powstania kościuszkowskiego.

Z Placu Zamkowego przez bramę po południowej stronie Pałacu Biskupów Krakowskich można przejść do ulicy Zamkowej. Kierując się w stronę parku miejskiego, po lewej stronie mijamy budynek  dawnego więzienia kieleckiego z lat 1939-56, w którym obecnie znajduje się Muzeum Pamięci Narodowej (ul. Zamkowa 3; tel.: +48 41 3421982; czynne śr., sb.-nd. 10.00-14.00).

Minąwszy budynek muzeum, po lewej stronie widzimy

 pałac Tomasza Zielińskiego, mecenasa i kolekcjonera sztuki. Zieliński przybył do Kielc w 1846 r., a pałacyk wybudował w latach 1851-57. Obecnie w tym miejscu ma swoją siedzibę Dom Środowisk Twórczych (ul. Zamkowa 5; tel.: +48 41 3682053, http://www.kielcedst.net), ponadto w pałacu funkcjonuje restauracja oraz kawiarnia, a w okresie letnim na terenie otaczającym zabudowania - także ogródek, w którym organizowane są koncerty oraz pokazy filmowe.

Idąc dalej ulicą Zamkową, dochodzimy do stawu na terenie

 parku miejskiego. Park został założony w czasach Królestwa Kongresowego i stanowi ulubione miejsce weekendowego wypoczynku Kielczan. W znajdującej się na jego terenie muszli koncertowej często organizowane są różnego rodzaju imprezy, koncerty i spektakle. Spacerując główną aleją parku, po lewej stronie dostrzec można zabudowania rezydencji Zielińskiego i otaczające go ogrodzenie z charakterystyczna wieżyczką zwaną „Plotkarką". Nieco dalej, w pobliżu bramy głównej, stoi pomnik Stanisława Staszica, ufundowany przez Kielczan w 1906 r. Brama główna prowadzi do ulicy Jana Pawła II, przy której znajduje się tzw.
 Dworek Laszczyków (obecna siedziba Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6; tel.: +48 41 3445006, e-mail: poczta@mwk.com.pl, http://www.mwk.com.pl; czynne: pn.-pt, nd. 10.00-15.00). Modrzewiowy budynek, pokryty łamanym dachem gontowym, był niegdyś domem księży kanoników. We wnętrzach dworku organizowane są wystawy czasowe.

 

Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się zabytkowy  budynek dawnego gimnazjum męskiego, wybudowany ok. 1725 r. przez biskupa Konstantego Szaniawskiego. Warto wspomnieć, że wśród uczniów tej szkoły byli tacy pisarze jak: Stefan Żeromski, Gustaw Herling-Grudziński i Adolf Dygasiński. Obecnie mieści się tu Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego (ul. Jana Pawła II 5; tel.: +48 41 3445792, http://www.muzeumkielce.net/zeromski; czynne wt., czw.-pt., nd. 9.00-15.30, śr. 11.00-17.30; bilety: normalny 4 zł, ulgowy 2 zł). Do budynku szkolnego przylega zabytkowy kościół pw. Świętej Trójcy, pochodzący z XVII w. W przedsionku świątyni wmurowane są epitafia zasłużonych kieleckich profesorów.

Jako kontynuację spaceru proponujemy przejście wzdłuż ulicy Sienkiewicza -

 głównego deptaku i centrum handlowego miasta. Ta niedawno wyremontowana ulica stanowi wizytówkę Kielc, wzdłuż niej ulokowane są zabytkowe, częściowo odrestaurowane kamienice. Spacerując tym traktem, warto zatrzymać się przy placu Artystów, na którym znajduje się pomnik dzika, nawiązujący do legendy o powstaniu Kielc.

Ciekawą propozycją dla turystów odwiedzających miasto, nie tylko tych najmłodszych, stanowić może wizyta w 

 Muzeum Zabawek i Zabawy (pl. Wolności 2; tel.: +48 41 3444078; tel./faks: 3444819, http://www.muzeumzabawek.kielce.pl; czynne wt.-nd. 10.00-18.00, bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł, wystawy czasowe 3 zł, lekcja muzealna 3 zł). Można obejrzeć w nim kolekcje zabawek - od tych najstarszych po współczesne. Podczas zwiedzania muzeum dzieci mają możliwość pobawić się w kąciku zabaw, a latem także na dziedzińcu budynku. Jednostka organizuje również zajęcia i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Spacer po świętokrzyskiej stolicy nie byłby pełen, gdyby zlekceważyć fakt, że tereny, na których leży miasto, oraz jego okolice charakteryzują się ogromną różnorodnością formacji geologicznych. Z tego też względu Kielce są często nazywane „największym muzeum geologii pod gołym niebem". Mogą się one pochwalić również inną niezwykłą atrakcją przyrodniczo-turystyczną - w administracyjnych miasta znajduje się aż pięć rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest

 rezerwat przyrody ożywionej „Karczówka", położony na wzgórzu o tej samej nazwie (340 m n.p.m.), pokrytym drzewostanem sosnowo-jodłowym z domieszką drzew liściastych. Na szczycie Karczówki znajduje się kościół i klasztor z XVII w.; możemy tu również zobaczyć liczne ślady starych kopalni rudy ołowiu z XV-XVII w.

Najbardziej znany jest

 rezerwat skalny „Kadzielnia" na wzgórzu Kadzielnia. Obejmuje on najwyższą część skalnego filaru, tzw. Skałkę Geologów, górującą nad nieczynnym od 1962 r. kamieniołomem. Na terenie „Kadzielni" znajduje się 26 jaskiń i schronisk skalnych; występują tu liczne zjawiska krasu powierzchniowego i podziemnego oraz m.in. skamieniałości korali głowonogów i ryb pancernych. Na obszarze rezerwatu wytyczono ścieżki spacerowe, zbudowano punkty widokowe, a w 1971 r. otwarto amfiteatr, w którym odbywa się m.in. coroczny Festiwal Piosenki Harcerskiej.

Na jednym z młodszych kieleckich osiedli znajduje się

 rezerwat skalny „Ślichowice". Obejmuje on wąski filar skalny między nieczynnymi kamieniołomami, chroniąc odsłonięte, unikatowe formy tektoniczne oraz występującą na tych terenach roślinność zielną i krzewiastą (m.in. wisienkę stepową, krzewy dzikich róż, berberys, jałowiec).

Kolejnym rezerwatem Kielc jest  „Biesak - Białogon". Obejmuje on - tak jak poprzednie rezerwaty - dawny kamieniołom wraz z otaczającymi go lasami. Występują tu odsłonięte skały kambru dolnego i ordowiku dolnego, ukazujące ciekawe zjawisko tektoniczne: zaleganie starszych skał kambryjskich na młodszych skałach ordowiku. W osadach ordowickich często spotkać można szczątki fauny (przede wszystkim - ramienionogów). Część terenu rezerwatu jest pokryta wodą.

Najmłodszy rezerwat przyrody nieożywionej na terenie miasta to

 „Wietrznia". Ochroną objęto pozostałości wzgórza Wietrznia z wyrobiskami kamieniołomów, odsłaniającymi profil skał dewońskich. W rezerwacie zachowane są niezwykle cenne zjawiska krasu powierzchniowego i podziemnego (pięć jaskiń i schronisk skalnych) oraz fauna kopalna okresu dewońskiego, m.in. koralowce, głowonogi i ramienionogi.


Po regionie oprowadza: Agnieszka Pabis

Obiekty dodane przez użytkowników:
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Obecnie w budynku swoją siedzibę ma Muzeum Narodowe.
Bazylika Katedralna
Z miejscem jej lokalizacji związane są najstarsze dzieje miasta. Tutaj w 1171 r. powstał romański kościół kolegiacki, ufundowany przez biskupa krakowskiego Gedeona. Świątynia została zniszczona przez Tatarów i odbudowana w stylu gotyckim. W efekcie zmian dokonanych na przestrzeni wieków zyskała kształt wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki.
Teatr im. Stefana Żeromskiego
Teatr powstał w 1877 r. Nosił nazwę Hotelu Polskiego, później Teatru Ludwika. Jest budowlą wzniesioną na planie nieregularnego wieloboku z bramą przejazdową i elewacją frontową o wystroju kamienicy - pałacu z XIX w. Pierwsza premiera miała miejsce w 1879 r. Tu koncertował Ignacy Paderewski (w 1885 r.) i grywali najwięksi artyści polskiej sceny (D. Damiecki, K. Frycz).
dodał: dorbo
Pomnik "Ławka Karskiego"
Pomnik stoi przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach, przy moście nad rzeką Silnicą (rejon Plant). Przedstawia postać Jana Karskiego, który pochyla się nad szachownicą /Jan Karski - właściwie Jan Kozielewski (ur. 24.06. 1914 r. w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie, kurier, świadek Holokaustu/.
dodał: dorbo
Góra "Telegraf"
W niedalekiej odległości od centrum miasta (ok.1 km) na północnym stoku góry Telegraf (406 m n.p.m.) znajduje się centrum rodzinnej rozrywki "Pod Telegrafem". Obiekty czynne przez cały rok /w zimie dwa wyciągi narciarskie, w lecie m.inn. mini golf/.
dodał: dorbo
Pomnik Jana Pawła II
Pomnik znajduje się na Placu Jana Pawła II - obok katedry.
dodał: dorbo
Fontanna
Na placu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Kapitulnej znajduje się nowoczesna fontanna oraz małe gejzery tryskające wodą. Obok widać kolumnadę granitowych obelisków /mają służyć jako sztalugi do ekspozycji prac lokalnych artystów/.
dodał: dorbo
Rzeka Silnica
Ta niewielka rzeka (nazwa rzeki związana jest z legendą o założeniu miasta) przecina Kielce z północy na południe. Wykorzystując rosnącą przy niej zieleń, urządzono wzdłuż jej biegu (od Zalewu do Kadzielni) ciągi spacerowe, ścieżkę rowerową.
dodał: dorbo
poprzedni rozdział
Historia
następny rozdział
Informacje praktyczne
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group