bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
e-przewodniki.pl e-przewodniki Polska Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Góry Świętokrzyskie

Historia

Góry Świętokrzyskie to najniższe i - obok Sudetów - najstarsze góry na terenie Polski. Zostały one wypiętrzone w erze paleozoicznej podczas ruchów hercyńskich, przypadających na okres karboński; składają się z kilkunastu górskich pasm. Poszczególne z nich, poprzecinane rozległymi dolinami, leżą równolegle względem siebie i w większości biegną z północnego zachodu na południowy wschód. Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich to Łysica, wznosząca się na wysokość 612 m n.p.m.; pozostałe większe wzniesienia to Szczytniak (554 m n.p.m.), Klonówka (473 m n.p.m.) oraz Święty Krzyż (595 m n.p.m.), od którego wzięła się nazwa całych gór, a później także województwa.

W celu ochrony tych terenów w 1950 r. założono  Świętokrzyski Park Narodowy. Wstęp na teren parku jest płatny (bilety: normalny 5 zł, ulgowy 2,5 zł). Bilet upoważnia do pobytu na terenie parku przez cały dzień. Istnieje również możliwość zakupienia biletu uprawniającego do pobytu na cały tydzień (normalny 10 zł, ulgowy 5 zł). Sprzedaż biletów odbywa się przy bramie wejściowej w Nowej Słupi, przy źródełku św. Franciszka w Świętej Katarzynie, przy galerii widokowej na gołoborzu, w muzeum ŚPN na Łysej Górze oraz w siedzibie dyrekcji Parku w Bodzentynie (ul. Suchedniowska 4; tel.: +48 41 3115106, http://www.swietokrzyskipn.org.pl).

Zaczątkiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego był rezerwat ścisły na Chełmowej Górze, który powstał już w roku 1920 w celu ochrony modrzewia polskiego. Teren Parku obecnie obejmuje część Pasma Łysogórskiego, Pasma Klonowskiego oraz częściowo doliny Czarnej Wody i Wilkowską, uroczysko Serwis-Dąbrowa oraz skarpę Zapusty koło Rudek. Na obszarze parku znajduje się pięć rezerwatów ścisłych: wspomniana  „Chełmowa Góra",  „Czarny Las" w dolinie Czarnej Wody (założony w celu ochrony lasów jodłowych),  „Mokry Bór" u podnóża Góry Psarskiej (z borem sosnowym o charakterze bagiennym), rezerwat  „Święty Krzyż" (utworzony w celu ochrony zbiorowisk leśnych z udziałem jodły i buka zwyczajnego) oraz rezerwat

 „Łysica", obejmujący partie lasu jodłowo-bukowego i gołoborza. W Świętokrzyskim Parku Narodowym przeważają zbiorowiska leśne - oprócz lasów jodłowo-bukowych charakterystyczne dla tego obszaru są bory mieszane, sosnowo-dębowe, z udziałem modrzewia, świerka i buka. W niższych partiach górskich występują lasy liściaste, a na terenie Doliny Wilkowskiej - bory bagienne. Na terenie Parku spotkać możemy wiele chronionych gatunków roślin, w tym śnieżyczkę przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, pióropusznik strusi, bluszcz pospolity, pełnik europejski, widłaki, lilię złotogłów oraz inne. Występuje tu ok. 150 gatunków ptaków, wśród nich orlik krzykliwy, cietrzew, bocian czarny. Spośród ssaków możemy spotkać sarny, dziki, jelenie i łosie. W celach edukacyjnych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wytyczono pięć specjalnych ścieżek, które zostały poprowadzone przez najważniejsze i najciekawsze miejsca Parku. Są to następujące ścieżki: przyrodnicza na Chełmowej Górze, „Huta Szklana - Święty Krzyż", „Stawy Biskupie" w Bodzentynie, ścieżka historyczna na Łysej Górze oraz przyrodniczo-historyczna „Łysica". Pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego przygotowali bogatą ofertę warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.swietokrzyskipn.org.pl.

 

Szlaki piesze

W poznaniu najciekawszych miejsc Gór Świętokrzyskich pomogą każdemu turyście szlaki piesze. Oto szczególnie warte polecenia:

Szlak czerwony: Gołoszyce - Święty Krzyż - Święta Katarzyna - Masłów - Tumlin - Miedziana Góra - Kuźniaki. Jest to szlak prowadzący głównym pasmem Gór Świętokrzyskich, przebiegający przez najciekawsze miejsca regionu. Trasa interesująca ze względu na walory przyrodnicze (wiedzie przez tereny Świętokrzyskiego Parku Narodowego), kulturowe i krajobrazowe. Długość: 105 km.

Szlak niebieski: Chęciny - Kielce - Słowik - Daleszyce - Widełki - Łagów. Trasa ta prowadzi pasmami Zgórskim, Posłowicko-Dymińskim, Daleszyckim i Orłowińskim, położonymi po południowej części regionu. Najwyższe wzniesienie na szlaku to Góra Stołowa (424 m n.p.m.). Szlak częściowo przebiega przez obszar Cisowsko-Orłowińskigo Parku Krajobrazowego. Długość: 69 km.

Szlak czarny: Nowa Słupia - Góra Chełmowa - Grzegorzewice - Kunin - Skoszyn - góra Szczytniak. Trasa biegnie do rezerwatu na Górze Chełmowej (351 m n.p.m.). Szczególną atrakcją przyrodniczą są występujące na Szczytniaku gołoborza. Długość: 16 km.

Szlak zielony: Łagów - Wał Małacentowski - Kobyla Góra - Nowa Słupia. Trasa prowadzi w większości przez teren zalesiony; najwyższym wzniesieniem na szlaku jest Kobyla Góra (391 m n.p.m.). Długość: 15 km.


Po regionie oprowadza: Agnieszka Pabis
poprzedni rozdział
Góry Świętokrzyskie
następny rozdział
Informacje praktyczne
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group