bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
e-przewodniki.pl e-przewodniki Polska Region Beskidu Śląskiego
Region Beskidu Śląskiego
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Region Beskidu Śląskiego

Cieszyn

Miasto położone jest na łagodnych wzgórzach Pogórza Cieszyńskiego, opadających ku dolinie Olzy, która wyznacza w tym rejonie granicę polsko-czeską. Prawobrzeżna, najstarsza część należy do Polski, lewobrzeżna, która za czasów monarchii cesarsko-królewskiej powstała jako przedmieście, obecnie stanowi odrębne miasto – Czeski Cieszyn.

Historia

Cieszyn położony jest na progu Bramy Morawskiej - szerokiego obniżenia oddzielającego Karpaty od Sudetów i stanowiącej przez wieki naturalną drogę, którą wędrowały kupieckie karawany, a także poruszały się zdobywcze armie. Legenda mówi o założeniu Cieszyna w 810 r., ale pierwsze budowle na wzgórzu zamkowym (w tym istniejąca do dziś kamienna rotunda) powstały prawdopodobnie w XI w.


Legenda o Trzech Braciach

Popularna w całej Polsce legenda mówi o tym, że to właśnie w Cieszynie spotkali się w 810 r. trzej bracia: Lech, Czech i Rus (wg innej wersji Bolko, Leszko i Cieszko). Na pamiątkę radości z ich spotkania powstać miało miasto Cieszyn, a jako miejsce spotkania wskazuje się Studnię Trzech Braci zbudowaną nad źródłem, gdzie owo spotkanie nastąpiło. W 1868 r. wokół studni ustawiono żeliwną altankę, na ścianach której znajdowały się tablice w języku łacińskim, polskim i niemieckim z tekstem legendy o założeniu Cieszyna. Tablicę w języku niemieckim zdjęto po II wojnie światowej i powieszono tam płaskorzeźbę przedstawiającą spotkanie braci.


Samo miasto wywodzi się z powstałego poniżej zamku podegrodzia. Na początku XIII w. otrzymało przywilej lokacyjny na wzór Lwówka Śląskiego. W czasie rozbicia dzielnicowego - ok. 1290 r., kasztelania cieszyńska stała się niezależnym księstwem, a jego pierwszym władcą został syn Władysława Opolczyka zwany Mieszkiem I Cieszyńskim. Od 1327 r. Śląsk Cieszyński był lennem królów czeskich, więc po wygaśnięciu linii książąt piastowskich przeszedł pod panowanie Habsburgów, którzy od 1526 r. byli władcami Królestwa Czech.

Po XVII-wiecznym kryzysie ekonomicznym spowodowanym zniszczeniami wojny 30-letniej oraz kontrreformacją, pod koniec XVIII w. nastąpiło ożywienie gospodarcze. W czasie wojen napoleońskich, w 1805 r., Cieszyn stał się na krótko siedzibą monarchii, ponieważ przeniósł się tam uciekający z Wiednia dwór cesarski.

W XIX w. coraz bardziej zacieśniały się więzy łączące miasto ze stolicą cesarstwa - Wiedniem. Cieszyn nazywano nawet „Małym Wiedniem". Na przełomie XIX i XX w. miasto bardzo się rozbudowało, a jego centrum przyjęło swój obecny kształt.

W 1918 r. na skutek przegranej wojny wielonarodowościowa monarchia austro-węgierska rozpadła się - powstała Polska i Czechosłowacja. Cieszyn i spora część Śląska Cieszyńskiego były terenem spornym. W 1920 r., kiedy Polska była w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim, a Armia Czerwona podchodziła pod Warszawę, władze Czechosłowacji zagroziły Polsce wstrzymaniem tranzytu broni przez jej terytorium, jeżeli odbędzie się plebiscyt. W tej sytuacji rząd Polski wyraził zgodę na zajęcie Zaolzia przez Czechosłowację. Sprawa Zaolzia powróciła do polityki w 1938 r., kiedy to 1 października wojska polskie zajęły ten rejon, aż po Przełęcz Jabłonkowską. Po 1945 r. powrócono do granic z 1920 r.


Po regionie oprowadza: Barbara Zygmańska

Obiekty dodane przez użytkowników:
Panorama Cieszyna z Olzą

dodał: mihiec
poprzedni rozdział
Region Beskidu Śląskiego
następny rozdział
Warto zobaczyć
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group