bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Suwałki i okolice
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Suwalski Park Krajobrazowy

Warto zobaczyć

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajdują się cztery rezerwaty przyrody, które z pewnością warto zwiedzić. Najstarszym rezerwatem, utworzonym w celu ochrony najgłębszego jeziora w Polsce, a objętym ochroną od 1963 r., jest

 rezerwat „Jeziora Hańcza". Hańcza jest zbiornikiem rynnowym o głębokości 108,5 m i powierzchni 304 ha. Ciekawym rezerwatem geologiczno-geomorfologicznym usytuowanym na wałach dwóch moren czołowych jest  „Głazowisko Łopuchowskie". Miejsce to zyskało ochronę prawną w 1988 r. i ma pod swą pieczą licznie nagromadzone na tym obszarze głazy narzutowe. Podobny charakter ma utworzony w 1972 r.
 rezerwat „Głazowisko Bachanowo". Głazowisko to ma jeszcze jedną zaletę - stanowi doskonały punkt widokowy, z którego podziwiać można wiszącą dolinę, zwaną „Gaciskami" (jest to suche odgałęzienie doliny Czarnej Hańczy położone 10 m ponad poziomem rzeki). Najmłodszym rezerwatem jest  „Głazowisko Rutka" - niezwykle atrakcyjne pod względem przyrodniczym, naukowym i dydaktycznym; utworzone zostało w 2001 r. w celu zachowania w nienaruszonym, naturalnym stanie bruku polodowcowego oraz jeziora Linówek wraz z przylegającym do niego torfowiskiem.

Doskonałym punktem widokowym, a jednocześnie miejscem, na które warto się wspiąć, jest

 Góra Cisowa, zwana „Suwalską Fudżijamą". Wzniesienie ma wysokość 256 m n.p.m. i można stąd zobaczyć piękną panoramę rzeki Szeszupy. Nieco niższym wzniesieniem morenowym (228,1 m n.p.m.) otoczonym jeziorami jest  Góra Zamkowa .Na tej górze, podobnie jak na Górze Kościelnej i Cmentarnej, znajdują się ślady budownictwa obronnego Jaćwingów pochodzące z VIII-XIII w.

Warto również zwiedzić wieś

 Turtul, gdzie znajduje się siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz punkt widokowy na jezioro Hańcza.


Po regionie oprowadza: Monika Bednarczyk

Obiekty dodane przez użytkowników:
Głazowisko Rutka
Głazowisko Rutka położone jest przy drodze między Szurpiłami a Turtulem. Teren głazowiska objęty jest ochrona rezerwatową, jednak udostępniony dla turystów. Głazowisko położone jest na skraju wysoczyzny Szurpił. Głazowisko to tworzy tzw. "bruk polodowcowy" a kamienie w większości, odsłonięte są w całości, bądź tylko nieznacznie zagrzebane w ziemi. W północno - zachodniej części głazowsko graniczy z doliną rzeki Szeszupy. Można stamtąd podziwiać panoramę tzw. "amfiteatru Wodziłkowskiego" z wytopiskowym jeziorem Linówek. Ponoć można tam też zobaczyć rzadkie utwory geomorfologiczne zwane drumlinami.
dodał: rysio13
Ścieżka przyrodnicza "Doliną Czarnej Hańczy"
Czarna Hańcza, największa rzeka Suwalszczyzny, tylko na niewielkim odcinku płynie przez teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego, lecz jest to fragment szczególnie zróżnicowany i piękny, określany - Doliną Czarnej Hańczy. Pomiędzy jeziorem Hańcza,a Turtulem na odcinku 3,5 km, dolina ma charakter wąskiej i głębokiej (30 m) rynny polodowcowej, którą płynie rzeka o bardzo dużym spadku, nadającym jej charakter górskiego potoku. Czarna Hańcza przelewa się tu z hukiem, pluszcze i szemrze na wielu głazach znajdujących się w jej korycie. Po obu stronach, brzegi rzeki porasta las łęgowy, środkiem zaś ciągnie się 13 pagórków ozu turtulsko-bachanowskiego. Ścieżka rozpoczyna się w Turtulu. Na tarasie zaobserwować można wiele form rzeźby terenu: pagórki ozu turtulskiego, rynnę lodowcową, głazowisko (w Bachanowie), dolinę rzeczną z tarasami, zagłębienie wytopiskowe, dolinę zawieszoną, morenę denną.
dodał: rysio13
poprzedni rozdział
Suwalski Park Krajobrazowy
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group