bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Wrocław i okolice
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz

Trzebnica

Trzebnica położona jest na północ od Wrocławia. Miasto znajduje się we wschodniej części Wzgórz Trzebnickich, nad rzeczką Lubszą. Zamieszkuje je ponad 12 tys. ludności.

Historia

Człowiek zapuszczał się na te tereny bardzo wcześnie. Świadczą o tym krzemienne narzędzia związane z homo erectus, znalezione w dawnej cegielni u stóp Winnej Góry. Pochodzą one sprzed 500 tys. lat, a więc ze schyłku interglacjału ferdynandowskiego lub początku zlodowacenia Sanu II. Najstarsza osada powstała na wytrzebionych z lasu terenów (stąd jej nazwa) nad Rzeczką (dzisiejszą Sąsiecznicą), szybko zyskując na znaczeniu dzięki krzyżowaniu się tu traktu Wrocław - Poznań i poprzecznej względem niego Niskiej Drogi. Odległość od nadodrzańskiego grodu (23 km) - równa w dawnych czasach jednemu dniowi podróży - skłoniła Henryka I Brodatego do wzmocnienia lokalnego gródka, w którym często popasał. Ulegając swojej małżonce Jadwidze, już za życia znanej z niezwykłej (nawet w średniowieczu) skłonności do ascezy oraz dobroczynności, ufundował w Trzebnicy w 1202 r. klasztor Benedyktynek, w 1218 r. zastąpionych przez cysterki, podporządkowane opactwu lubiąskiemu. Zakonnice już w 1250 r. uzyskały dla dotychczasowej wsi targowej prawa miejskie typu średzkiego. Odtąd, aż do sekularyzacji w 1810 r., klasztor zdominował życie miejscowości, czego nie przerwała nawet reformacja. Wielkie znaczenie miało osiedlenie się tu pod koniec życia księżnej Jadwigi i pochowanie jej na terenie klasztoru w 1243 r., a następnie jej kanonizacja w 1267 r. Trzebnica stała się odtąd ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Jej i tak ograniczony rozwój był wielokrotnie zakłócany częstymi w tej części Śląska wojnami i zarazami. Dopiero przełom XVII i XVIII w. przyniósł dłuższy okres spokoju i stabilizacji. Ważnym epizodem było przybycie tu z pielgrzymką w 1703 r. Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej, żony Stanisława, późniejszego króla Polski. W dworku przy ul. Ogrodowej powiła ona 23 czerwca córkę Marię Katarzynę (późniejszą żonę Ludwika XV i królową Francji).

Nieoczekiwanym impulsem dla rozwoju Trzebnicy stała się w 1866 r. epidemia cholery we Wrocławiu, przed którą wielu zamożnych mieszczan uciekało poza miasto. Sporo z nich przybywało do Trzebnicy, którą wkrótce uznano za dogodne miejsce na wywczasy. W 1888 r. otwarto tu uzdrowisko przyrodolecznicze, czynne do II wojny światowej. Było ono łatwo dostępne dzięki czynnej od 1886 r. kolei normalno-, a od 1896 r. - wąskotorowej. Z tego czasu zachowało się osiedle obiektów sanatoryjnych i leczniczych.

Trzebnicę opanowali 26 I 1945 r. żołnierze radzieckiej 13 Armii, a w marcu tegoż roku przybyły tu i w okolice oddziały 2 Armii WP. W mieście stacjonował wraz ze sztabem jej dowódca, gen. Karol Świerczewski. Polacy na początku kwietnia wyruszyli na zachód, by uczestniczyć w forsowaniu Nysy Łużyckiej i w operacji budziszyńskiej. Wkrótce zaczęli przybywać przedstawiciele władz polskich, tak że miasto, w związku z trwającym oblężeniem Wrocławia, stało się pierwszą siedzibą administracji dolnośląskiej. Odbudowa zniszczeń trwała dość długo, wyraźniejszy postęp datuje się na drugą połowę lat 60. XX w., kiedy m.in. w ramach deglomeracji przemysłu polskiego w celu ożywienia małych miasteczek ulokowano tu filie wrocławskich zakładów. Wprawdzie pojawiło się nowe budownictwo, szczególnie typu jednorodzinnego, ale miejscowość nie nabrała - na szczęście - charakteru przemysłowego. Podobne zmiany miały miejsce w latach 70. i po 1995 r. Dziś jest to aktywny kulturalnie lokalny ośrodek, liczący 12,2 tys. mieszkańców, w którym od kilkunastu lat coraz znaczniejszą rolę zaczyna odgrywać kult św. Jadwigi i turystyka religijna.


Po regionie oprowadza: Krzysztof R. Mazurski
poprzedni rozdział
Informacje praktyczne
następny rozdział
Warto zobaczyć
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group