bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Kotlina Kłodzka
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Bystrzyca Kłodzka

Warto zobaczyć

Widok miasta od południa żywo przypomina miejscowości Apeninów. Wrażenie to potęguje wieża

 ratusza z 1577 r., wielokrotnie przebudowywana, w latach 1852-54 w stylu renesansu florenckiego. W pierzejach okazałe niekiedy kamienice z XVII-XVIII i początku XIX w. W północno-zachodniej części rynku stoi rozbudowana, piękna
 figura wotywna, dzieło Antoniego Jörga z 1736 r. Na trójkątnej podstawie mieszczą się trzy kondygnacje z rzeźbami.

Najcenniejszym zabytkiem Bystrzycy jest silnie oszkarpowany  kościół św. Michała Archanioła przy placu Kościelnym, w najwyżej położonej części Starego Miasta. Do jego wzniesienia wykorzystano znaczne fragmenty budowli z końca XIII w., zniszczonej przez upadek wieży, podkopanej przez husytów. Do odbudowanej części dodano w XVI w. nawę boczną, przedłużono także prezbiterium, przez co wnętrze uzyskało oryginalny wygląd (1581-83). W wyposażeniu przeważa wystrój neogotycki. Zwraca uwagę piękne sklepienie krzyżowo-żebrowe, nieco podobne do palmowego dzięki nisko spływającym gurtom i służkom. Późnoromańskie prezbiterium mieści okazały neogotycki ołtarz główny z 1915 r. oraz rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Franciszka Ksawerego dłuta Michała Klahra (na filarach). W dawnym baptysterium - kaplicy MB - znajduje się cenna renesansowa chrzcielnica z 1577 r. z herbami. W ścianach kilka płyt nagrobnych i epitafiów.

Na Małym Rynku ustawiono w 1813 r. kamienny

 pręgierz z 1556 r., popularny motyw bystrzycki. Na jego głowicy widnieje łaciński napis: „Bóg karze niegodziwych". Tuż obok wznosi się klasycystyczny w formie dawny kościół ewangelicki z lat 1821-22, o salowym wnętrzu i z przylegającą doń neogotycką
 Wieżą Rycerską, która służyła jako dzwonnica. Po 1945 r. stał opuszczony, w 1964 r. adaptowano go na
 Muzeum Filumenistyczne (Mały Rynek 1; czynne: wt.-nd. 8.00-16.00, bilety: normalny 4 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny do 6 osób - 14 zł, ulgi dla grup zorganizowanych). Jest to jedno z nielicznych muzeów na świecie, gromadzących przedmioty służące rozniecaniu ognia oraz produkcji zapałek.

Zachowały się też, mimo rozbiórek i zasypania fosy w 2. poł. XIX w., liczne fragmenty obwarowań miejskich - mury przy ulicach Wojska Polskiego i Międzyleskiej, Wieża Kłodzka, Brama Wodna - oraz pozostające poza nimi  wójtostwo (ul. Siemiradzkiego 3) z ok. 1319 r. W 1767 r. kamienna wieża z wewnętrznym dziedzińczykiem została obniżona i połączona z budynkiem mieszkalnym. Mimo to wyróżnia się w krajobrazie miasta (od strony Nysy Kłodzkiej) dzięki wysokiemu dachowi siodłowemu.

 

Inspektor bojaźni bożej

W ramach walki z ewangelikami procesarskie władze miasta ustanowiły w 1636 r. urząd inspektora bojaźni bożej, jedyny w hrabstwie kłodzkim i na Śląsku. Egzekucje wyroków przeciwko zasadom moralnym i nauce katolickiej wykonywano pod pręgierzem. W 1724 r. inspektor Absalon Niefel w czasie inspekcji w Nowej Bystrzycy nakrył w izbie gońca gminnego Cajzyka, sprzedawcę „cudownego" balsamu Dezyderiusza i córkę gospodarza Hannę na „nieobyczajnym" zachowaniu, za co skazał ją i żonę gońca - Sybillę - na trzy dni pręgierza. Kat, ubrany i ufarbowany na czerwono, wyrok wykonał i umieścił na tablicy wyjaśnienie. Wywołało to tumult, zapoczątkowany przez Dezyderiusza usiłującego uwolnić skazane kobiety, a mogący się przekształcić w większe zajścia. Pleban Pelzel załatwił więc ze starostą rzekome odwołanie urzędu przez cesarza, od razu też ogłosił zapowiedzi ślubne tej pary. Tak skończyła się ostatnia sprawa inspektorska.

 

Na wschodnim przedmieściu Bystrzycy, na skraju parku, w 1724 r. postawiono na miejscu starszej budowli  kościół pomocniczy św. Floriana dla pomieszczenia relikwii patrona sprowadzonych w celach „przeciwpożarowych" z Krakowa. Wyposażenie wnętrza utrzymane jest w stylu barokowym: polichromie (w tym sklepienna przedstawiająca pożar miasta w 1703 r.), rzeźby i ołtarze to dzieła Michała Klahra i jego syna Ignacego. Szczególnie piękny jest niearchitektoniczny ołtarz św. Floriana w formie sarkofagowej mensy i ołtarz MB Różańcowej (1733) z retabulum w formie zwisającej z belkowania tkaniny - oba dłuta Michała Klahra. W nawie, w gablocie, zobaczymy czeskie Bambino, czyli rzadkie na ziemi kłodzkiej przedstawienie Dzieciątka Jezus wzoru praskiego, naśladującego rzymską rzeźbę z kościoła S. Maria in Aracoeli na Kapitolu.


Po regionie oprowadza: Krzysztof R. Mazurski

Obiekty dodane przez użytkowników:
Baszta Wodna
Trzeci obiekt po Wieży Rycerskiej i Wieży Kłodzkiej wchodzący w skład murów obronnych miasta. Brama Wodna pochodzi z XIV wieku. Jest jedna z największych atrakcji miasta i jego symbolem.
dodał: angel75
Pomnik Św. Jana Nepomucena
Barokowy pomnik znajduje się przy moście nad rzeka Nysą. Tego rodzaju pomniki stawiano przy mostach, bowiem miało to przypominać męczeństwo tego świętego skazanego za nieujawnienie tajemnicy spowiedzi, na śmierć przez zrzucenia z mostu do rzeki Wełtawy w Pradze. Pomnik jest jedną z najstarszych tego rodzaju rzeźb w regionie i pochodzi z 1704 r.
dodał: angel75
Mury obronne
Mury w tym mieście należą do atrakcji nie tylko regionu, ale i całego kraju. Miasto jako jedno z niewielu w kraju zachowało w części dawny system murów obronnych. Głównym celem murów była obrona miasta,dlatego obok murów stały różne baszty: Rycerska, Kłodzka i Brama Wodna. Mury pochodzą z 1319 r. i ufundował je Jakub Ruecker, bystrzycki wójt.
dodał: angel75
Mały Rynek
Mały Rynek to jedna z głównych atrakcji miasta.Pełnił dawniej funkcję pomocniczą placu targowego, na którym handlowano bydłem. Od 1813 r. na środku Małego Rynku stoi kamienny pręgierz z 1556 r. Przeniesiono go tutaj z rynku, gdzie był umiejscowiony najpierw w miejscu obecnej lokalizacji figury Trójcy Świętej. Na Małym Rynku mieści się również zespół dawnego kościoła ewangelickiego ze szkołą parafialną. Budynki wzniesione ze składek miejscowej parafii ewangelickiej w 1822 roku, wkrótce po konsekracji spłonęły w wielkim pożarze miasta. W 1823 r., zostały odbudowane. Kościół był czynny do końca II wojny światowej. Od 1964 r. jest siedzibą Muzeum Filumenistycznego.
dodał: angel75
Miejska Trasa Turystyczna
Miejska Trasa Turystyczna to pomysł tamtejszych władz miasta. Na turystyczny projekt otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Trasa biegnie uliczkami Bystrzycy i pozwala obejrzeć najważniejsze zabytki miejskie. Rozpoczyna się przy Baszcie Rycerskiej i biegnie dalej obok Muzeum Filuministycznego, Pręgierza, Baszty Kłodzkiej, Ratusza, Pomnika Trójcy Świętej, Wójtostwa, Bramy Wodnej, Murów Miejskich oraz Kościoła pw. Św. Michała Archanioła. Na jej spokojne przejście, obejrzenie muzeum i zabytków warto zarezerwować sobie około 3 godz.
dodał: angel75
poprzedni rozdział
Bystrzyca Kłodzka
następny rozdział
Informacje praktyczne
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group