bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Kotlina Kłodzka
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Srebrna Góra

Warto zobaczyć

W dolnej części niedużego, spadzistego rynku wznosi się nieużytkowany

 dawny kościół ewangelicki św. Michała z lat 1578-92 i odbudowany po pożarze w 1639 r. Świątynia została zniszczona w 1807 r. podczas francuskiego oblężenia twierdzy, a ponownie odbudowano ją w formie klasycyzującej. Adaptacja na cele hotelowe zupełnie zmieniła wnętrze kościoła. Nieopodal, na stoku, zobaczymy katolicki  kościół św.św. Piotra i Pawła, skromną budowlę z 1731 r. W skromnym wnętrzu wyróżnia się bogato zdobiona ambona z przełomu XVIII/XIX w. i rokokowa, drewniana figura św. Jana Nepomucena (koniec XVIII w.). Barokizujący ołtarz główny pochodzi z 1808 r.

Wzdłuż dwóch w miarę równoległych ulic: Letniej i Zimowej, prowadzących ku przełęczy, stoją w szeregu kamieniczki z detalami barokowo-rokokowymi, a nawet empirowymi. W najwyżej położonej części miejscowości znajdują się trzy długie budynki  dawnych koszar pruskich o prostej, ale stylowej architekturze i charakterystycznych portalach z czerwonego piaskowca.

 Twierdza ( http://www.forty.pl ;czynne: codz. IV-X 10.00-16.00, XI-III 10.00--16.00, bilety: normalny 9 zł, ulgowy 7 zł) to główna atrakcja Srebrnej Góry, mająca długą i ciekawą historię. Pruski król Fryderyk II ostatecznie utwierdził się w posiadaniu zdobytego na Austrii Śląska (pokój w Hubertusburgu, 1763 r.) i rozpoczął budowę twierdz na linii zewnętrznej Sudetów dla zabezpieczenia nowych granic swojego państwa. Szczególną uwagę stratedzy poświęcili ziemi kłodzkiej jako najdogodniejszej drodze z południa, z ówczesnych austriackich Czech. Pierwszy projekt założenia obronnego nad Przełęczą Srebrną opracował włoski inżynier Pinto, zmodyfikował go płk. Ludwik Wilhelm Regeler, ostateczny zaś kształt dzieł został przygotowany przez królewskiego fortyfikatora Gerarda Corneliusa Walrave, Holendra pracującego nad śląskimi umocnieniami od 1748 r. Intensywne prace trwały także w latach 1765-77, a kosztowały ok. 1,7 mln talarów.

W 1807 r. twierdzę oblegały wojska napoleońskie, w tym Legiony Polskie, ale zawieszenie broni w Tylży uchroniło Prusaków przed dalszymi walkami. W 1867 r. obiekt rozbrojono jako przestarzały i przekształcono w ciężkie więzienie. W latach 1939-41 znajdował się tu Oflag VIII, w którym więziono polskich oficerów. Dziesięciu z nich uciekło - był to śmiały i sławny wyczyn. Trzem udało się dotrzeć do aliantów, walczyli potem w Brygadzie Karpackiej.

Po 1945 r. twierdza niszczała, dopiero harcerze podjęli prace zabezpieczające i adaptacyjne. W połowie lat 70. podjęto próbę zorganizowania tu Muzeum Broni Ciężkiej - eksponaty z niego można oglądać do dziś. Udostępniony do zwiedzania jest potężny

 Donżonz izdebką więźniarską, miniwystawą i punktami widokowymi na jego koronie - przy dobrej pogodzie można stamtąd podziwiać Przedgórze Sudeckie, a nawet zobaczyć część Niziny Śląskiej przylegającą do masywu Ślęży. Tę główną część założenia można obejść dokoła (45 min), choć miejscami jest dość wąsko i niewygodnie, zwłaszcza po deszczu.

Po drugiej stronie przełęczy (na przełęczy przystanek PKS i punkty gastronomiczne) położony jest pomocniczy  Fort Ostróg z lat 1769-71, mniejszy niż Donżon i niedostępny, o narysie rawelinowym. W 1913 r. został przekazany organizacji młodzieżowej, która urządziła w nim jedno z pierwszych w Niemczech schronisk młodzieżowych (istniało do 1939 r.). Po wybuchu II wojny światowej osadzono tu pierwszych polskich jeńców, a potem radzieckich, w Stalagu 367. W 1991 r. podjęto prace, które miały doprowadzić do zaadaptowania budowli na Akademię Przygody, ale ich nie ukończono.

Twierdza srebrnogórska to wysokiej próby przykład architektury militarnej, niepozbawiona też pewnej dozy dekoracyjności. Jest to największa nowożytna twierdza górska w Europie, której widok wciąż budzi podziw, jednak zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem i zabiegi adaptacyjne do celów turystyki wymagają ogromnych nakładów pieniężnych. Potrzebom tym ma sprostać utworzony w 2002 r. w gminie Stoszowice, w której leży Srebrna Góra, Forteczny Park Kulturowy „Twierdza Srebrnogórska". Obiekt ten został uznany w 2004 r. przez Prezydenta RP za Narodowy Pomnik Historii.


Po regionie oprowadza: Krzysztof R. Mazurski

Obiekty dodane przez użytkowników:
Kościół św. Piotra i Pawła
Barokowy Kościół św. Piotra i Pawła, przy którym znajduje się cmentarz z ciekawymi drewnianymi nagrobkami.
dodał: kos.moni
poprzedni rozdział
Srebrna Góra
następny rozdział
Informacje praktyczne
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group