bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Jura południowa
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Jura południowa

Dolinki podkrakowskieDolinki, położone na Wyżynie Olkuskiej wzdłuż Rowu Krzeszowickiego, to szereg jarów i dolin, którymi malowniczo płyną rzeki. Towarzyszą im słynne bramy skalne i majestatyczne wapienne skały oraz różne formy zjawisk krasowych. Teren objęto ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, który obejmuje zasięgiem 9 gmin: Bukowno, Jerzmanowice-Przeginię, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinię, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Zajmuje 21 031 ha i chroni doliny jurajskie, m.in.: Bolechowicką, Kobylańską, Kluczwody, Będkowską, Szklarki, Racławski, Eliaszówki. W granicach parku znajduje się 89 pomników przyrody, w większości są to pomniki przyrody nieożywionej: ostańce, skały, jaskinie i źródła. W skład parku wchodzi 5 rezerwatów przyrody. Rezerwaty Wąwóz Bolechowicki i Dolina Kluczwody opisano przy Bolechowicach.

 Rezerwat „Dolina Eliaszówki” obejmuje obszar leśny położony między Czerną a Paczółtowicami. Zajmuje powierzchnię 107,2 ha. Chroni buczynę karpacką i ciepłolubną, grąd, łęg olszowo-jesionowy oraz ciekawe formy skalne.

 Rezerwat „Dolina Racławki” znajduje się pomiędzy Dłubiem a Paczółtowicami. Zajmuje 472,66 ha. Powstał w 1990 r. w celu ochrony buczyny, grądów, boru mieszanego i muraw kserotermicznych. Wytyczone ścieżki dydaktyczne prezentują występujące w samym rezerwacie i w jego okolicy skały w różnym wieku oraz tektonikę obszaru.

 Rezerwat „Dolina Szklarki” jest położony między Jerzmanowicami a Szklarami. Ma 45,39 ha. Ochroną objęto zespoły buczyn, grądy i murawy kserotermiczne. Ponadto chroni się w nim jaworzynę górską.

Dolinki Podkrakowskie są znakomitym miejscem na spędzenie wolnego czasu, cieszą się zresztą ogromną popularnością wśród mieszkańców Krakowa. Liczne szlaki piesze i rowerowe pozwalają poznać piękno tego obszaru, wskazując jednocześnie najciekawsze atrakcje. Skałki i ostańce są rajem dla amatorów wspinaczki skałkowej, którzy w pogodne dni doskonalą tu swoje umiejętności. Najpopularniejszymi dolinkami są Dolina Będkowska i Dolina Kobylanska.


Po regionie oprowadza: Monika i Artur Kowalczyk
poprzedni rozdział
Informacje praktyczne
następny rozdział
Dolina Będkowska
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group