bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Jura południowa
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Bolechowice

OkoliceW centrum wsi zaczyna się czarny szlak, który doprowadza do wylotu 

 Doliny Bolechowickiej z  Bramą Bolechowicką, tworzoną przez dwa ogromne słupy skalne. Prawa strona bramy – potężna, wysoka na 30 m skała o pionowych i gładkich ścianach, jest nazywana Filarem Abazego. Lewe skrzydło zwane jest Filarem Pokutników i ma aż 35 m wysokości. Obszar wokół bramy jest prawie bezleśny. Dolina Bolechowicka ma 1,5 km długości, zaś najciekawszy odcinek - 700 m. Pozostałą część stanowi trudno dostępny, wysoki jar pozbawiony skałek. Teren doliny objęto ochroną w 1968 r., tworząc rezerwat krajobrazowy Wąwóz Bolechowicki (21,31 ha). Chroni się tu fragmenty łęgu olszowego, grądu, boru mieszanego, zbiorowiska muraw i zarośli kserotermicznych oraz stanowisko brzozy ojcowskiej i dwa niewielkie wywierzyska.

Niedaleko Bolechowic, w przysiółku Gacki, rozpoczyna się malownicza Dolina Kluczwody. Jej fragment o powierzchni 35,29 ha, między Gackami a Wierzchowiem, objęto w 1989 r. rezerwatem przyrody Dolina Kluczwody. Chroni się tu krajobraz wraz z zespołem grądu oraz naskalnymi zbiorowiskami kserotermicznymi.

 Jaskinia Wierzchowska Górna leży w górnej części Doliny Kluczwody. To druga co do wielkości jaskinia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i największa udostępniona do zwiedzania. Łączna długość korytarzy wynosi 975 m. Jaskinia znajduje się na lewym zboczu masywu Berdo. Różnica między najwyższym a najniższym jej punktem wynosi 25 m. Do wnętrza prowadzą trzy otwory. Jaskinia jest znana od dawna, pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1853 r. W 2. poł. XIX w. przeprowadzono w niej badania archeologiczne. Przy wejściu znaleziono ślady paleniska, a wokół niego liczne fragmenty naczyń oraz wyrobów z krzemienia. Potem rozkopano salę przy otworze głównym, Halę Wielką Dolną, otoczenie otworu drugiego, Przesmyk Długi, korytarze prowadzące do Sali Tronowej i Kostnicę.

Znaleziono mnóstwo kości zwierzęcych, m.in.: niedźwiedzia jaskiniowego, lwa, renifera i hieny jaskiniowej. Pod koniec XIX w. jaskinię zamknięto, blokując wejście drewnianymi drzwiami. Po II wojnie światowej nie została zabezpieczona, co przyczyniło się do jej dewastacji. W 1966 r. została uznana za pomnik przyrody nieożywionej. W lipcu 1997 r. znad jaskini oderwał się ogromny głaz wapienny, zasłaniając największy otwór wejściowy. Był to największy obryw skalny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w XX w. O atrakcyjności jaskini decyduje też bogactwo form naciekowych. We wnętrzu urządzono wystawę,. narzędzi z epoki kamienia, kości zwierząt jaskiniowych i nietoperzy, a podczas zwiedzania można spotkać „człowieka jaskiniowego”.

Jaskinia Wierzchowska Górna ma zainstalowane oświetlenie elektryczne. Jest udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem; Biuro Usług Turystycznych Gacek, tel.: +48 12 4110721, 9 IV–30 IV 9.00–16.00, 1 V–31 VII 9.00–17.00, 1 IX–31 X 9.00–16.00, 1 XI–30 XI 9.00–15.00; bilet normalny 12 zł, ulgowy 4-10 zł.

Do jaskini dotrzemy, jadąc z Krakowa w kierunku Olkusza i w miejscowości Biały Kościół skręcając w lewo do wsi Wierzchowie; samochód można zostawić obok sklepu, skąd czarnym szlakiem, w ciągu ok. 5 min, dojdziemy do jaskini.

 Jaskinia Mamutowa, zwana Wierzchowską Dolną, leży w pobliżu Jaskini Wierzchowskiej Górnej, w masywie skalnym Berdo. Ma długość 105 m. Składa się z jednej komory i dwóch korytarzy. Obszerna sala znajduje się tuż za wejściem do groty. Do dalszych części prowadzi kilka odgałęzień. Na końcu jednego z nich odkryto w 1992 r. niewielką salkę. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionego w jej wnętrzu ciosu mamuta. Odnaleziono tu też ślady pobytu człowieka jaskiniowego.


Po regionie oprowadza: Monika i Artur Kowalczyk

Obiekty dodane przez użytkowników:
Wodospadzik w Dolince Bolechowickiej
Malowniczy, mały wodospadzik w dolince Bolechowickiej.
dodał: dantealighieri
poprzedni rozdział
Bolechowice
następny rozdział
Czerna
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group