bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Dolina Popradu
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Muszyna

Okolice

Złockiem, położonym na północ od Muszyny, w dolinie Szczawnickiego Potoku, znajduje się  drewniana cerkiew św. Dymitra z 2. poł. XIX w. Świątynia nawiązuje do stylu łemkowskiego, ale nie posiada jego typowych cech. Zbudowana na planie krzyża, wyróżnia się dużą, krytą blachą kopułą nad nawą główną. Wewnątrz zachował się kompletny barokowy ikonostas z ikonami namalowanymi w XIX w. przez Bogdańskich ze Lwowa.

Przy ośrodku Edyta działa wyciąg orczykowy, tel.: +48 18 4714355; czynne: od 9.00 do ostatniego narciarza. Oświetlony stok ma 360 m długości. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, indywidualne lekcje nauki jazdy.

Na Mikowej Górze, oddzielającej dolinę Szczawnickiego Potoku od sąsiedniej doliny, w której położona jest wieś Milik, objęto ochroną jedyny zachowany w polskich Karpatach naturalny las lipowy z domieszką grabów, jodeł i jaworów. W rezerwacie  „Las Lipowy Obrożyska" rosną lipy, które mają średnio ok. 200 lat.

W górnej części doliny, we wsi Szczawnik, zobaczyć można kolejną drewnianą cerkiew łemkowską - również

 pw. św. Dymitra. Świątynia jest o ok. 30 lat starsza niż ta w Złockiem i ma wygląd bardziej typowy dla cerkwi łemkowskich: nawę i prezbiterium przykrywają namiotowe, kryte gontem dachy i ślepe kopuły. Wewnątrz zachował się kompletny późnobarokowy ikonostas. Ciekawa jest też polichromia z 1936 r. upamiętniająca 950-lecie chrztu Rusi. Nietypowe są boczne ołtarze z XVIII w., których tradycyjnie w cerkwiach nie było - ich istnienie wiąże się z wpływami katolicyzmu rzymskiego.

Najciekawsza na tym terenie i uważana za najpiękniejszą w Beskidach cerkiew łemkowska znajduje się we wsi położonej przy drodze z Muszyny do Krynicy - Powroźniku.

 Drewniana cerkiew św. Jakuba Młodszego pochodzi, jak wykazały ostatnie badania, z 1600 r. W roku 1778 do cerkwi dobudowano słupową wieżę, a w latach 1813-14 przesunięto ją całą na inne miejsce, zabezpieczając przed powodzią. Dach kryty jest gontem; uroku dodają świątyni piękne makowice, czyli baniaste zwieńczenia kopuł. Cała budowla wyróżnia się wyjątkowo pięknymi proporcjami i mieści wiele cennych dzieł sztuki. XVIII-wieczny ikonostas nie jest kompletny, jego część została ustawiona przy wschodniej ścianie prezbiterium. Na ścianach cerkwi rozwieszono stare ikony, a wśród nich Sąd Ostateczny z 1623 r. Bardzo cenna jest również polichromia w zakrystii (dawnym prezbiterium), przedstawiająca Trójcę Świętą i sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Cerkiew pełni obecnie funkcję kościoła katolickiego. Ze względu na cenną zawartość jest zamknięta, można ją zwiedzać jedynie bezpośrednio przed oraz po mszy (w nd. o 7.00 i 11.00).

Obok cerkwi działa wyciąg orczykowy E&J Basta, tel.: +48 18 4778404. 600 m długości, stok oświetlony, wypożyczalnia i przechowalnia nart, szkółka narciarska, bar, toalety.

Przez Powroźnik przechodzi szlak niebieski z Leluchowa do Krynicy.

„W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata" - brzmią słowa popularnej piosenki Starego Dobrego Małżeństwa. Wieś leży nad samym Popradem, przy granicy polsko-słowackiej. W ostatnich latach senna wioska ożywiła się za sprawą samochodowego przejścia granicznego na Słowację. Obok funkcjonuje już od dawna przejście kolejowe.    

Zamieszkujący wieś Łemkowie należeli do odrębnej grupy etnograficznej Wengrinów powiązanych ściślej z pobratymcami w państwie węgierskim niż z Łemkami zamieszkującymi ziemie polskie. Grupa ta posiadała własną ciekawą i odrębną kulturę.

Na stromym pagórku we wschodniej części wsi stoi drewniana

 cerkiew św. Dymitra z 1861 r., której ściany pokryto gontem. Wnętrze zdobi polichromia z początku XX w., zachował się też kompletny ikonostas wykonany częściowo w roku 1873 przez bardiowskiego malarza Victorina Zompha. W ołtarzu bocznym umieszczono ikony ze starszego ikonostasu.

Prawdziwy „koniec świata" znajduje się 4 km na wschód od Leluchowa, we wsi  Dubne, położonej głęboko w dolinie granicznego potoku Smereczek, tuż nad granicą ze Słowacją. Nie prowadzi tu żadna droga, wieś liczy zaledwie dziesięć chałup zamieszkałych dawniej przez Wengrinów, obecnie przez powojennych osadników lub przez ludzi spragnionych spokoju, którzy kupili tu domy. W Dubnem na wzgórzu ponad kilkoma domami stoi

 drewniana cerkiew św. Michała Archanioła z połowy XIX w. Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas z przełomu XVIII i XIX w. z późniejszymi ikonami. Ciekawa jest polichromia z końca XIX w.

W Leluchowie ma początek szlak niebieski do Krynicy przez Powroźnik.


Po regionie oprowadza: Barbara Zygmańska

Obiekty dodane przez użytkowników:
Drewniana cerkiew św. Jakuba Młodszego
Pochodzi, jak wykazały ostatnie badania, z 1600 r. W roku 1778 do cerkwi dobudowano słupową wieżę, a w latach 1813–14 przesunięto ją całą na inne miejsce, zabezpieczając przed powodzią. Dach kryty jest gontem; uroku dodają świątyni piękne makowice, czyli baniaste zwieńczenia kopuł. Cała budowla wyróżnia się wyjątkowo pięknymi proporcjami i mieści wiele cennych dzieł sztuki. XVIII-wieczny ikonostas nie jest kompletny, jego część została ustawiona przy wschodniej ścianie prezbiterium. Na ścianach cerkwi rozwieszono stare ikony, a wśród nich Sąd Ostateczny z 1623 r. Bardzo cenna jest również polichromia w zakrystii (dawnym prezbiterium), przedstawiająca Trójcę Świętą i sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Cerkiew pełni obecnie funkcję kościoła katolickiego.
dodał: kolumb
Cerkiew pw. św. Dymitra
Świątynia jest o ok. 30 lat starsza niż ta w Złockiem i ma wygląd bardziej typowy dla cerkwi łemkowskich: nawę i prezbiterium przykrywają namiotowe, kryte gontem dachy i ślepe kopuły. Wewnątrz zachował się kompletny późnobarokowy ikonostas. Ciekawa jest też polichromia z 1936 r. upamiętniająca 950-lecie chrztu Rusi. Nietypowe są boczne ołtarze z XVIII w., których tradycyjnie w cerkwiach nie było – ich istnienie wiąże się z wpływami katolicyzmu rzymskiego.
Wyciąg Szczawnik I
Wyciąg krzesełkowy o długości 1525 metrów, czas wjazdu to 9 minut. Stanowi połączenie Wierchomli ze Szczawnikiem. Trasa oświetlona, sztucznie naśnieżana, szeroka. Wyciąg łączy się z orczykiem Szczawnik II i w ten sposób powstała Stacja Narciarska "Dwie doliny" Wierchomla-Szczawnik. Nowy wyciąg Szczawnik I pozwala narciarzom na swobodne przemieszczanie się zarówno do Wierchomli jak i do Szczawnika. Powstała w ten sposób Stacja Narciarska posiada 15 km tras zjazdowych i jest jedną z największych w Polsce.
dodał: rysio13
Cerkiew p.w. św. Łukasza Ewangelisty
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Łukasza Ewangelisty pochodzi z I poł. XlX w., obecnie kościół rzymskokatolicki. Wzniesiona została w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Dachy łamane uskokowo, zwieńczone baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Nawa i prezbiterium nakryte są kopułami namiotowymi łamanymi uskokowo. Polichromia ornamentalna namalowana została w 1861 r. Barokowy ikonostas złożony jest z pełnego zestawu ikon. Na parapecie chóru muzycznego znajduje się siedem ikon z połowy XVII w. Ołtarz główny utrzymany jest w stylu barokowo-klasycystycznym. W dwóch późnobarokowych ołtarzach bocznych znajdują się XVIII-wieczne obrazy. W pobliżu kościoła na początku XX wieku wzniesiono drewnianą dzwonnicę-bramkę z początku XX w.
dodał: rysio13
Cerkiew p.w. świętych Kosmy i Damiana
Cerkiew greckokatolicka p.w. świętych Kosmy i Damiana pochodzi z I poł. XIX w. Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego na miejscu poprzedniej świątyni zniszczonej przez powódź. Izbicowa wieża zwieńczona jest hełmem baniastym z pozorną latarnią. Dachy nad nawą i prezbiterium w dolnych partiach łamane uskokowo. Na dachach znajdują się baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami. Przy wydłużonej nawie znajdują się dwie niewielkie, symetryczne kaplice. We wnętrzu polichromia ornamentalna wykonana w 1930 r. Na wyposażenie cerkiewne składają się fragmenty rokokowego ikonostasu z 1806 r., ikony: Opłakiwanie Chrystusa z ok. 1700 r. i Pieta z XVIII w. W świątyni znajdują się także feretrony z obrazami z XVIII-XIX w. oraz obraz św. Trójcy z końca XVIII w.
dodał: rysio13
Cerkiew św. Kosmy i Damiana
Drewniana cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana z 1792 r. zbudowana została w stylu zachodniołemkowskim. Wewnątrz zachował się oryginalny wystrój cerkiewny. Najstarszym zabytkiem jest rokokowy ikonostas (XVIII w.) w typie karpackim, złożony z pięciu poziomów ikon. Dolny rząd tworzą ikony główne (namiestne), kolejny - prazdniki oraz mandylion, powyżej można rozpoznać sylwetki apostołów, a nad nimi - proroków i Ojców Kościoła. Pośrodku widnieje przedstawienie Chrystusa Tronującego, a w koronie ikonostasu - postacie patriarchów. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w latach 1945-1947, cerkiew została przemianowana na kościół rzymskokatolicki.
dodał: rysio13
Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy
Andrzejówka – greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy. Wybudowana w 1864 roku w typie budownictwa zachodniołemkowskiego. Budynek świątyni jest zrębowy, oszalowany, trójdzielny. Nad babińcem znajduje się wieża- dzwonnica konstrukcji słupowej z izbicą. Wieńczy ją hełm z latarnią i baniastą kopułą krytą gontem. Wewnątrz wieży znajduje się dzwon z 1691 roku. Nad nawą i prezbiterium dach.
dodał: rysio13
Malnik
Szczyt górski w południowej części Gór Leluchowskich. 726 m n.p.m. Jest punktem widokowym. Przez Malnik biegnie szlak żółty: Muszyna - Malnik - Garby - Przechyby - Dubne (szczyt) - Wojkowa - Kamienny Horb - Pusta (867 m n.p.m.) - Wysoka Horka - Bukowina - Muszynka. Na szczyt można dojść od ulicy Ogrodowej. Szczyt nie jest wysoki, więc może na niego wejść i podziwiać widoki właściwie każdy.
dodał: natalia.tomasiak
poprzedni rozdział
Informacje praktyczne
następny rozdział
Żegiestów
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group