bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Dolina Popradu
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Dolina Popradu

MuszynaMuszyna leży nad Popradem, w miejscu, gdzie rzeka oddala się od granicy i, okrążając wzgórze Sucha, tworzy ostry łuk. Do Popradu wpadają tu dwa spore potoki - Muszynka i Szczawnik, a u ich ujścia utworzyła się spora kotlina, którą zajęło miasto. Jednocześnie zwężający się grzbiet pomiędzy dopływami Popradu był doskonałym punktem obronnym, co wykorzystano już w średniowieczu.

Historia

Historia miasta zaczyna się na początku XIII w., ale prawdopodobnie już wcześniej istniał tu gród, strzegący ważnego szlaku handlowego na Węgry. Stanowił on centrum rozległego dominium, zwanego kresem muszyńskim, obejmującego dolinę środkowego Popradu. Pod koniec XIII w. rejon ten objęli we władanie biskupi krakowscy, ale za czasów Władysława Łokietka utracili go za sprzyjanie buntowi mieszczan. W obecnym miejscu miasto zostało lokowane na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego ok. 1364 r. W tym samym okresie dawny drewniany gródek na wzgórzu zamkowym obsunął się w dolinę. Król, który wszak „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną", nakazał postawić nowy, murowany zamek, z którego do dziś zachowały się tylko ruiny.

Władysław Jagiełło podarował klucz muszyński ponownie biskupom krakowskim, w których rękach Muszyna wraz z okolicą pozostawała aż do I rozbioru Polski. Jako rejon pograniczny Państwo Muszyńskie narażone było ciągle na najazdy z terenów położonych tuż za Popradem Węgier (granica polsko-węgierska przebiegała tak, jak dziś polsko-słowacka), ale jednocześnie w czasach pokoju bogaciło się na handlu z Węgrami. Biskupi prowadzili własną bardzo niezależną gospodarkę i politykę, w celach obrony granic utrzymywali własne dobrze wyszkolone wojsko, tzw. harników, którzy m.in. przeciwdziałali napadom zbójeckim.

W XV i XVI w. na terenie Państwa Muszyńskiego powstało bardzo wiele wsi, w których przeważającą część osadników stanowili Wołosi - pasterska ludność pochodzenia prawdopodobnie bałkańsko-ruskiego i wyznania unickiego. Widocznym śladem tego osadnictwa są zachowane cerkwie.

Po przejściu ziem Państwa Muszyńskiego pod bezpośredni zarząd państwa austriackiego Muszyna znacznie straciła na znaczeniu. W XIX w. zaczęto się interesować właściwościami leczniczymi miejscowych źródeł mineralnych, ale status uzdrowiska Muszyna uzyskała dopiero w latach 30 XX w. Rozwój kurortu przerwała II wojna światowa, a po niej uzdrowisko nie uzyskało już wielkiego znaczenia, choć powstało kilka domów wczasowych.


Po regionie oprowadza: Barbara Zygmańska

Obiekty dodane przez użytkowników:
Mofety
"Mofeta imienia Profesora Henryka Świdzińskiego w potoku Złóckim, jest pomnikiem przyrody nieożywionej prawem chronionym od 1998 roku. Jest to największa i najefektywniejsza mofeta w Polsce, czyli powierzchniowa ekshalacja CO2. Na pokrytym wodą obszarze około 25 metrów widoczne są wydobywające się nieustannie intensywne bąble gazu o różnej wielkości i częstotliwości, z licznych bardzo głębokich szczelin. Mofeta w dnie bagnistego potoku Złockiego została odkryta w roku 1938 przez profesora Henryka Świdzińskiego – geologa Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Gaz wydobywający się z mofety składa się głównie z CO2 – 95%; N2 – 3,87%; CH4 0,62% i O2 – 0,21%."
dodał: MagdaŚ
poprzedni rozdział
Okolice
następny rozdział
Warto zobaczyć
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group