bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
Beskid Niski
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz
Rozdział nadrzędny: Biecz

Warto zobaczyć

Zachował się przede wszystkim średniowieczny układ urbanistyczny z czasów lokacji miasta. Biecz był w całości otoczony murami, do dzisiaj zachował się pokaźny fragment miejskich fortyfikacji wraz z

 basztą Kowalską, wzniesiony w średniowieczu i częściowo zrekonstruowany w XX w. Resztę murów, pochodzących częściowo już z XIV w., rozebrano w czasie zaborów. Obok baszty Kowalskiej zrekonstruowano fundamenty barbakanu, a w samej baszcie mieści się ekspozycja muzealna.

Najsłynniejsza biecka budowla to

 kolegiata Bożego Ciała wznosząca się przy wjeździe do miasta od strony Gorlic. Halowa, trójnawowa świątynia powstała w XV-XVI w. i jest jednym z najpiękniejszych w Polsce przykładów architektury późnego gotyku. Nad mrocznym wnętrzem dominuje późnorenesansowy ołtarz główny, który pochodzi z przełomu XVI i XVII w., ale wmontowano weń fragmenty wcześniejszego, późnogotyckiego. W centrum ołtarza znajduje się wyjątkowo cenny włoski obraz Zdjęcie z krzyża z połowy XVI w. W 1987 r. został z bieckiej fary skradziony (złodzieje wycięli go z ram nożem). Odzyskano go niemal cudem i dopiero po dwuletniej konserwacji powrócił na swoje miejsce. Na belce tęczowej zwraca uwagę grupa Pasji z krucyfiksem oraz figurami św. Jana, Matki Boskiej, św. Magdaleny i św. Longinusa oraz łotrów. Jest to fundacja wójta i bieckich ławników z końca XV w. Godne uwagi są też gotycka chrzcielnica z brązu, drewniane gotyckie stalle przy zachodniej ścianie kościoła i dwa renesansowe nagrobki przy wejściu do prezbiterium. Boczne kaplice, w których znajdują się dalsze ciekawe ołtarze oraz epitafia, stanowiły własność cechów lub bogatych bieckich rodów mieszczańskich. We wnętrzu kościoła przechowywany jest także wyjątkowo cenny późnorenesansowy pulpit muzyczny z 1633 r. Jest to jedyny tego rodzaju zabytek w całej Europie. Na jego bocznych ściankach podziwiać można płaskorzeźby pokazujące instrumenty muzyczne z okresu, w którym powstał.

Na placu przykościelnym stoi wysoka na 21 m XV-wieczna ceglana gotycka dzwonnica zwana tez

 basztą Rzeźników. Wchodziła ona w skład fortyfikacji miejskich. W górnej części muru widoczna jest odnowiona niedawno sgraffitowa dekoracja. W dzwonnicy jeszcze do lat 60. XX w. znajdował się jeden z najstarszych w Polsce dzwonów - pochodzący z 1382 r. Urban. W czasie nieudolnych prób reperacji został niestety zniszczony. Obok dzwonnicy stoją XIX-wieczna
 kaplica św. Barbary, zbudowana w miejscu starszej, oraz budynek plebani, również pochodzący z okresu późnego gotyku, potem wielokrotnie przebudowywany.

Tuż obok fary, w wąskiej uliczce prowadzącej do rynku stoi oryginalny, XVI-wieczny, późnorenesansowy

 Dom z Basztą, stanowiącą fragment dawnych fortyfikacji miejskich. Obecnie w domu tym mieści się największy z oddziałów Muzeum Ziemi Bieckiej. W 1575 r. w budynku tym uruchomiono pierwszą na terenie Podkarpacia aptekę, więc znajdujące się tutaj muzeum poświęcone jest historii aptekarstwa. Część ekspozycji poświęcona jest dawnym cechom rzemieślniczym.

Przy równoległej do ulicy Węgierskiej ulicy Kromera, łączącej Rynek z kolegiatą, stoi renesansowy

 dom mieszczański zwany Kromerówką, w którym w 1512 r. miał urodzić się Marcin Kromer - jeden z najznamienitszych Bieczan (nie jest to jednak fakt potwierdzony historycznie). Mieści się tutaj kolejny oddział muzeum, eksponujący pamiątki dotyczące historii i kultury regionu, m.in. dzwon Urban (zob. wyżej). Ponadto znajdują się tu ekspozycje poświęcone Marcinowi Kromerowi i poecie Wacławowi Potockiemu, wywodzącemu się z okolic Biecza.

Od Kromerówki do Rynku jest dosłownie 50 m. Tutaj w oczy rzuca się przede wszystkim górująca nad miasteczkiem, niezwykle wysoka i smukła renesansowa

 wieża ratuszowa z piękną sgraffitową dekoracją - symbol Biecza. Na wieżę można wejść w godzinach pracy ratusza, który mieści się w budynku u jej stóp. Z wierzchołka podziwiać można rozległą panoramę.

W piwnicach ratusza mieści się kolejny oddział Muzeum Ziemi Bieckiej - dawna katownia i więzienie, gdzie eksponowany jest m.in. średniowieczny miecz katowski.

W zachodniej pierzei Rynku stoi gotycko-renesansowa kamienica Chodorów, zwana popularnie

 Domem zbója Becza, wg legendy założyciela miasta. Kamienica posiada zabytkową sień zajezdną (czyli taką, do której mogły wjeżdżać wyładowane wozy kupieckie). W budynku znajdują się sklepione gotyckie piwnice oraz renesansowe portale. Obecnie, zgodnie z tradycją, mieści się tutaj restauracja.

Na wschód od Rynku, nieco z boku, przy ulicy Szpitalnej, na wzgórzu wznosi się

 budynek szpitala dla ubogich Świętego Ducha, ufundowany przez królową Jadwigę w 1395 r. Nad gotyckim portalem widnieje herb Jagiellonów i data 1487 - zapewne przebudowy. Gmach szpitala zbudowany w całości z gotyckiej cegły jest niestety w opłakanym stanie, bliski zawalenia, ogrodzony, gdyż na jego teren nie wolno wchodzić. Obiekt miał być remontowany i został wstępnie zabezpieczony, lecz od kilku lat nic się tam nie dzieje. Jak wykazały badania archeologiczne, szpital zbudowano na fundamentach wcześniejszego zamku.

Już poza historycznym centrum, przy wyjeździe w kierunku Jasła, na sąsiednim wzgórzu położony jest

 barokowy zespół klasztorny Franciszkanów Reformatów z XVII w. W podziemiach kościoła pochowano jednego z najwybitniejszych poetów epoki baroku - Wacława Potockiego, jednak dokładne miejsce jego spoczynku nie jest znane.

 

Szkoła katów

Według rozpowszechnionej, acz nieprawdziwej legendy w Bieczu miała się mieścić w średniowieczu szkoła katów. Natomiast prawdą jest, że Biecz, jako jedno z nielicznych w tym rejonie miast, posiadał „prawo miecza", czyli prawo do wykonywania egzekucji i stosowania tortur wobec podejrzanych o przestępstwa, w związku z czym miasto utrzymywało kata. Ponieważ w całym rejonie kata zatrudniano jeszcze tylko w Krakowie, Przemyślu i Sączu, ten biecki wykonywał wyroki również „gościnnie" w innych miastach, za co Biecz pobierał stosowne opłaty, z których część stanowiło wynagrodzenie kata. A pracy kat miał sporo, jako że np. w rekordowym roku 1614 w Bieczu stracono 116 opryszków.


Po regionie oprowadza: Barbara Zygmańska

Obiekty dodane przez użytkowników:
Pomnik Marcina Kromera
Pomnik najsłynniejszego z mieszkańców Biecza.
dodał: iudex
Ruiny Barbakanu
Pozostałości barbakanu - ruiny jednej z trzech znanych w Polsce budowli obronnych tego typu.
dodał: iudex
Pomnik poległych harcerzy bieckich
Pomnik harcerzy poległych w w czasie walk o niepodległość Polski w latach 1914 -1920 i 1939-1945.
dodał: iudex
poprzedni rozdział
Biecz
następny rozdział
Informacje praktyczne
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group