bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
e-przewodniki.pl e-przewodniki Polska Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie
Galeria Na komórkę Na GPS Dodaj komentarz

Góry Świętokrzyskie

Ziemia świętokrzyska pod wieloma względami stanowi jeden z najciekawszych regionów Polski. To niezwykła kraina, gdzie tradycja historyczna przeplata się z legendami pełnymi tajemnic i niesamowitych postaci. Któż z nas nie słyszał o czarownicach świętokrzyskich, spotykających się podczas sabatów na Łysej Górze? O diabłach i zbójach, grasujących w lasach Puszczy Jodłowej czy też guślarzach, przepędzających złe uroki? Piękno Gór Świętokrzyskich najłatwiej odkryć, wędrując szlakami turystycznymi, które prowadzą do najciekawszych miejsc regionu. Na trasie naszej wycieczki koniecznie musi się znaleźć góra Święty Krzyż (Łysa Góra), dokąd poprowadzi nas „Droga Królewska", od wieków przemierzana przez pielgrzymów, zdążających ku wzniesionemu na szczycie wzgórza sanktuarium. Trzeba odwiedzić Nową Słupię, której związane z początkami górnictwa i hutnictwa regionu dzieje sięgają czasów prehistorycznych. Urokliwe miasteczko Bodzentyn, niegdyś główny ośrodek handlowy ziemi świętokrzyskiej, czy też położona u podnóża Łysicy (najwyższego wzniesienia Gór Świętokrzyskich) wieś Święta Katarzyna - także warte są odwiedzin. Ziemia świętokrzyska to również wyzwanie dla miłośników turystyki rowerowej: zarówno dla osób preferujących krótkie, rekreacyjne wypady, jak również dla tych, którzy lubią zmagać się z bardziej wymagającym terenem. Bogactwo przyrodnicze, niezwykła historia, liczne zabytki architektury i przepiękny krajobraz zachęcają do odwiedzenia tego malowniczego zakątka kraju.


Po regionie oprowadza: Agnieszka PabisObiekty dodane przez użytkowników:
Rezerwat przyrody "Grabowiec"
Florystyczny rezerwat przyrody, utworzony w 1956 r. na powierzchni 21,08 ha. Chroni naturalne stanowisko roślinności stepowej na południowym skłonie wzniesienia w lesie dębowo – grabowym. W zespole występują między innymi dyptam jesionolistny (Dictamus albus), wisienka stepowa (Cerasus fruticosa) oraz miłek wiosenny (Adonis vernalis). Położony na terenie gminy Pińczów, w powiecie pińczowskim.
dodał: endrju_74
Szlak na Łysicę
Szlak prowadzący od miasteczka Święta Katarzyna, znajdującego się u stóp najwyższego wzniesienia Gór Świętokrzyskich - Łysicy (612 m n.p.m.), jest częścią czerwonego szlaku ciągnącego się od Kuźniak do Gołoszyc. Cała trasa biegnie na terenach Świętokrzyskiego Parku Narodowego, u szczytu znajduje się także ścisły rezerwat przyrody, chroniący gołoborza i drzewa jodłowe. Podejście rozpoczyna się od drewnianych bram, gdzie w sezonie mogą być pobierane opłaty. Po przejściu ok. 100 m dociera się do niewielkiej polanki, na której znajduje się drewniana kapliczka św. Franciszka pochodząca z XIX w. oraz źródełko o tej samej nazwie, z którego wypływa lekko mineralizowana woda. Podejście do szczytu tworzą gęsto usiane głazy kwarcytowe (uwaga, mogą być śliskie!). Sam szczyt oznaczony jest tabliczką informacyjną, stoi tam też pamiątkowy krzyż, jednak ze względu na całkowite zalesienie nie można stamtąd podziwiać szerokiej panoramy. Szczyt jest owiany legendami, które mówią, jakoby właśnie tutaj miały odbywać się sabaty czarownic, które zlatywały się tu na miotłach i przy bogatej wieczerzy oddawały cześć najważniejszej wiedźmie tzw. "Wielkiej Czarownicy". Historie te opisane są w publikacjach dotyczących legend świętokrzyskich, a obecna turystyka chętnie czerpie z symboliki związanej z czarownicami.
dodał: layyla
Rezerwat przyrody "Gaj"
Florystyczny rezerwat przyrody, utworzony w 1959 r. na powierzchni 5,90 ha. Chroni stanowisko storczyka obuwika (Cypriedium calceolus) występującego tu jako element runa leśnego w drzewostanie i w młodnikach dębowych. Położony jest na terenie gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Ciechostowice"
"Obszar Lasu w Leśnictwie Ciechostowice Nadleśnictwa Skarżysko", bo tak formalnie nazywa się ten rezerwat, utworzony został w 1953 r. na powierzchni 6,84 ha. Chroni fragment lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego, występującego tu w różnych stadiach rozwoju. Położony na terenie gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1959 r. na powierzchni 6,30 ha. Chroni osobliwe formy piaskowcowe, powstałe przez erozję wietrzną oraz żyjącą w szczelinach skalnych paproć zanokcicę północną (Asplenium septentrionale). Położony jest na terenie gminy Stąporków w powiecie koneckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Owczary"
Słonoroślowy (halofitowy) rezerwat przyrody, utworzony w 1959 r. na powierzchni 0,61 ha. Chroni źródłoa solankowe z występującymi w jego pobliżu, na terenie zabagnionym, florą i fauną halofitową (rupia morska). Po zaczopowaniu źródła w latach osiemdziesiątych flora słonoroślowa (właściwa dla brzegów mórz) ustąpiła z tego terenu, obecnie w rezerwacie praktycznie brak roślin, dla których został utworzony. Leży na terenie gminy Busko Zdrój, w powiecie buskim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Lisiny Bodzechowskie"
Lesny rezerwat przyrody, utworzony w 1959 r. na powierzchni 31,80 ha. Chroni porastający jary lessowe las mieszany o charakterze zespołu naturalnego. Położony w gminie Bodzechów w powiecie ostrowieckim.
dodał: endrju_74
Rezerat przyrody "Góry Wschodnie"
Stepowy rezerwat przyrody, utworzony w 1959 r. na powierzchni 1,78 ha. Chroni stanowiska zespołów roślinności stepowej (głónie miłek wiosenny i ostnica Jana). Położony na terenie gminy Wiślica w powiecie buskim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Skorocice"
Stepowy rezerwat przyrody, utworzony w 1960 r. na powierzchni 7,70 ha. Chroni stanowiska roślinności stepowej, a także system jaskiń krasowych. Położony na terenie gminy Wiślica w powiecie buskim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Skowronno"
Florystyczny rezerwat przyrody, utworzony w 1960 r. na powierzchni 1,93 ha. Chroni fragment zbiorowisk muraw stepowych, a także pozostałości po kamieniołomie, z którego brano wapień do budowy klasztoru w jędrzejowie. Położony na terenie gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Oleszno"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1971 r. na powierzchni 262,73 ha. Chroni fragment rozległego kompleksu bagiennych lasów olszowych o naturalnym, miejscami pierwotnym charakterze. Położony w gminach Łopuszno (powiat kielecki) i Krasocin (powiat włoszczowski).
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Kamień Michniowski"
Leśny rezerwat przyrody, utworzony w 1978 r. na pwierzchni 10,50 ha. Chroni naturalne, wielogatunkowe zbiorowiska leśne oraz wychodnie skał piaskowca triasowego z ciekawą roślinnością naskalną. Położony na terenie gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Murawy Dobromierskie"
Stepowy rezerwat przyrody, utworzony w 1990 r. na powierzchni 36,29 ha. Chroni nawapienne murawy i zarośla kserotermiczne z bogatą i unikalną florą i fauną. Znajduje się na terenie gmiby Kluczewsko w powiecie włoszczowskim.
dodał: endrju_74
Rezerwat przyrody "Skały w Krynkach"
Rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1997 r. na powierzchni 25,10 ha. Powstał dla ochrony naturalnych piaskowców dolnotriasowych. Leży na terenie gminy Brody w powiecie starachowickim.
dodał: endrju_74
następny rozdział
Historia
Ciekawe publikacje:
Ladowanie...
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group